Maszyna bez ucha

Czym jest Maszyna bez ucha?

Maszyna bez ucha to projekt mający na celu przystosowanie wydarzeń festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna do odbioru przez osoby niewidome i niesłyszące. Będą Państwo mieli okazję zobaczyć trzy spektakle oraz cykl wydarzeń towarzyszących w pełni przystosowanych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i słuchu, a także działania budujące integrację społeczną, w trakcie których widz będzie miał możliwość odnalezienia się w świecie osoby z niepełnosprawnością.

Na czym polega przystosowanie spektakli dla osób niewidomych i niesłyszących?

Odbiór widowiska teatralnego przez osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu możliwy jest dzięki audiodeskrypcji i zastosowaniu tłumaczeń na język migowy.

Audiodeskrypcja to technika pozwalająca na odbiór wydarzeń artystycznych przez osoby niewidome. Dzięki dodatkowym opisom słownym odczytywanym na żywo i odbieranym za pośrednictwem słuchawek, osoba niewidoma może śledzić przebieg akcji, poznać grę aktorów, kostiumy, scenografię oraz barwy i światło.

Zorganizujemy Touch Tour, dzięki któremu widzowie będą mogli poznać przestrzeń teatralną, ciekawostki “zza kulis”, a także porozmawiać z aktorami. Poprzez doświadczenia haptyczne widzowie będą mogli zapoznać się ze scenografią, kostiumami, rekwizytami. Ponadto program festiwalu zostanie wydrukowany w alfabecie Braille’a.

Osoby niesłyszące skorzystają z tłumaczenia widowiska teatralnego na Polski Język Migowy. Tłumacz migowy przygotuje interpretację tekstu, a dodatkowo stanie się integralną częścią spektaklu – odpowiednio ucharakteryzowany, ubrany i oświetlony.

Nie widzę przeszkód to warsztaty teatralne, podczas których wybitny aktor, reżyser Przemysław Błaszczak namówi uczestników do zapomnienia, porzucenia idei barier, które nas dzielą ze względu na naszą odmienność, ograniczenia. Przyjrzenia się jak bogaty i inspirujący świat możemy odkryć, kiedy podzielimy się tym co mamy, w swojej różnorodności.

W repertuarze odnajdą Państwo trzy spektakle, oznaczone logo projektu, w pełni dostosowane do odbioru przez osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu, warsztaty teatralne do których zapraszamy szczególnie osoby dotknięte dysfunkcjami słuchu i wzroku. Obsługa Biura festiwalowego będzie w pełni przygotowana na Państwa obecność tak by służyć informacją i pomocą asystencką.

Pod kodem QR znajdą Państwo dźwiękowy opis każdego z wydarzeń.

Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym na skalę ogólnopolską wydarzeniu. Szukajcie oznaczeń w programie festiwalu, na stronie internetowej www.teatralnamaszyna.pl oraz w sekretariacie Pszczyńskiego Centrum Kultury.

Szukaj charakterystycznych oznaczeń!

Posłuchaj:

Jeśli towarzyszysz osobie z dysfunkcją wzroku, pomóż jej zeskanować kod QR. Dzięki temu będzie mogła usłyszeć o szczegółach wydarzenia

Zobacz:

Wsparcie merytoryczne: