Bilet na kaucję

Zapłać za karnet, bądź, my oddamy ci równowartość!

Zdarzyło Ci się spóźnić po ostatnie bilety na spektakl czy koncert? Organizatorzy prosili, by nie rezygnować i mimo wszystko przyjść, liczyć na szansę wynikającą z gapiostwa nieobecnych? Niestety to codzienność darmowych wydarzeń kulturalnych. Również nasza. Kolejka niemających swoich biletów, oczekujących na możliwość udziału w wydarzeniach, nie jest niczym wyjątkowym. Wychodząc Ci naprzeciw, mając ambicję tworzenia darmowego, miejskiego święta teatru, postanowiliśmy wdrożyć innowacyjny, autorski model organizacji widowni: Bilet Na Kaucję. Jeśli zapłacisz kaucję za bilet i weźmiesz udział w wydarzeniu, my oddamy Ci w całości jej równowartość!

Bilet na Kaucję do nabycia w Sekretariacie Pszczyńskiego Centrum Kultury, ul. Piastowska 1, w dniach od 16. 05. – 31. 05. 2018 r., w godzinach pracy instytucji, oraz w biurze Festiwalowym, ul. Piastowska 1, w dniach od 31. 05. – 03. 06. 2018 r. Zwrot kaucji po zakończeniu jednostkowego wydarzenia, w specjalnie oznaczonym miejscu.

Szczegóły projektu, wraz z pełnym regulaminem poniżej. Pamiętaj, zakup biletu wiąże się z akceptacją regulaminu Bilet na Kaucję – innowacyjny model organizacji widowni!

Szukaj charakterystycznych oznaczeń!

Posłuchaj:

Jeśli towarzyszysz osobie z dysfunkcją wzroku, pomóż jej zeskanować kod QR. Dzięki temu będzie mogła usłyszeć o szczegółach wydarzenia

Regulamin akcji 

I. Definicja pojęć

  1. Bilet na kaucję – dokument uprawniający do obejrzenia wybranego przez Uczestnika spektaklu teatralnego organizowanego w ramach festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna VII, za wydanie którego pobierana jest kaucja zwrotna w kwocie 10,00 zł;
  2. Uczestnik – widz spektaklu teatralnego; 
  3. Festiwal – festiwal Teatralna Maszyna Pszczyna VII organizowany przez  Pszczyńskie Centrum Kultury, który odbędzie się w dniach 31. 05. – 03. 06. 2018 r.;
  4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży i zwrotów biletów na kaucję.
  5. PCKul – Pszczyńskie Centrum Kultury z siedzibą w Pszczynie, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Pszczynie pod numerem 2, REGON: 000281312, NIP: 638-10-15-277;
  6. Sekretariat PCKul – oznacza miejsce sprzedaży biletów z siedzibą w PCKul;
  7. Biuro Festiwalowe – oznacza miejsce sprzedaży biletów z siedzibą w Pszczynie, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna;

II. Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży i zwrotów biletów na kaucję na spektakle teatralne odbywające się w ramach festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna VII;
   2. Nabycie biletu wstępu przed rozpoczęciem wybranego spektaklu jest możliwe poprzez zakup biletu na kaucję;
   3. Jeden bilet na kaucję uprawnia do wejścia na jedno wskazane biletem wydarzenie;
   4. Uczestnik może jednorazowo nabyć więcej niż jeden bilet na kaucję;
   5. Zakup biletu na kaucję jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu;

III. Bilet na kaucję

   1. Przy wydawaniu biletu na kaucję pobierana jest kaucja w wysokości 10,00 zł;
   2. Użytkownik otrzymuje bilet na jedno wskazane biletem wydarzenie waz z paragonem fiskalnym;
   3. Bilet na kaucję jest ważny do zakończenia wydarzenia na który został nabyty;

IV. Kasy

    1. Zakup biletu na kaucję jest możliwy w Sekretariacie PCKul oraz w Biurze Festiwalowym;
    2. Przed rozpoczęciem festiwalu bilet na kaucję można nabywać wyłącznie w Sekretariacie PCKul w dniach 16. 05.  – 31. 05. 2018 r., w godzinach pracy instytucji;
    3. W trakcie trwania festiwalu bilet na kaucję można nabywać wyłącznie w Biurze Festiwalowym, w dniach 31. 05. – 03. 06. 2018 r., w godzinach 14:00 – 20:00;
    4. Sekretariat PCKul przyjmuje płatności gotówkowe oraz za pomocą karty płatniczej;
    5. Biuro Festiwalowe przyjmuje płatności wyłącznie gotówkowe.

V. Zwroty

    1. Podstawą zwrotu należności za bilet na kaucję jest pełne uczestnictwo w wydarzeniu, którego bilet dotyczy oraz paragon fiskalny, właściwy dla zakupu danego biletu;
    2. Kaucja nie będzie zwracana bez okazania paragonu fiskalnego;
    3. Zwrot należności za bilet na kaucję będzie  możliwy po wydarzeniu, na który został nabyty w specjalnie oznaczonym miejscu;

VI. Przepisy końcowe

    1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16. 05. 2018 r., do chwili zakończenia ostatniego wydarzenia w ramach festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna VII.