Oferta współpracy

Zapraszamy do współpracy!

Naszym podstawowym celem jest prowadzenie działalności, polegającej na tworzeniu i upowszechnianiu przedsięwzięć z różnych dziedzin kultury, w zakresie sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz programowanie, produkowanie i koordynacja przedsięwzięć wynikających z organizacji festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna.

Wielu z tych działań i projektów nie udałoby się nam przeprowadzić, gdyby nie przychylność licznych firm i instytucji. Organizacja takiego wydarzenia artystycznego wymaga dużych nakładów – także finansowych. W związku z tym, zachęcamy firmy do współpracy z nami. Jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje z Państwa strony, dotyczące zakresu i możliwości naszego partnerstwa. Największą korzyścią płynącą  ze współpracy z nami jest obcowanie z kulturą na najwyższym poziomie.

Dodatkowo, możemy zapewnić, że nasze świadczenia promocyjno-reklamowe spowodują wzmocnienie wizerunku Państwa firmy w zakresie:

Reklamy zewnętrznej poprzez:

 • ekspozycję logotypu Sponsora na plakatach i afiszach formatu B1, rozmieszczonych na słupach ogłoszeniowych w Pszczynie i regionie;
 • ekspozycję logotypu Sponsora na innych nośnikach reklamy zewnętrznej;
 • ekspozycję logotypu Sponsora wewnątrz środków komunikacji miejskiej (MZK Tychy, ZTZ Rybnik);
 • ekspozycję logotypu Sponsora na wszystkich materiałach związanych z festiwalem Teatralna Maszyna Pszczyna oraz producenta festiwalu, Pszczyńskiego Centrum Kultury (ulotkach, gazecie festiwalowej, materiałach promocyjnych);

Druków i wydawnictw festiwalowych 
poprzez:

 • ekspozycję logotypu Sponsora w programie opisującym wszystkie artystyczne wydarzenia w ramach festiwalu;
 • ekspozycję logotypu Sponsora na zaproszeniach i biletach;
 • ekspozycję logotypu Sponsora na materiałach prasowych i promocyjno-informacyjnych, dotyczących festiwalu;

Innych form promocji poprzez:

 • ekspozycję logotypu Sponsora w ogłoszeniach reklamujących wydarzenia artystyczne;
 • informację w spotach radiowych o wsparciu Sponsora;
 • obecność logotypu Sponsora na stronie internetowej www.teatralnamaszyna.pl lub www.pckul.pl;
 • każdorazowe informowanie publiczności o tym, że wydarzenie odbywa się dzięki wsparciu Sponsora;
 • ekspozycję tablic reklamowych oraz dystrybucję materiałów promocyjnych;
 • wyeksponowanie reklam typu roll-up Sponsora w miejscach wydarzeń artystycznych;

Dodatkowych bonusów poprzez:

 • przekazanie do dyspozycji Sponsora uzgodnionej liczby zaproszeń i biletów na wybrane wydarzenia artystyczne;
 • przekazanie pełnej dokumentacji z wydarzeń artystycznych objętych sponsorowaniem i raportu z przeprowadzonych działań promocyjnych;
 • niestandardowe działania promocyjno-reklamowe, jak dystrybucja gadżetów sponsora, akcje w mediach społecznościowych, akcje flashmobowe, newslettery, itp.;

W zależności od wartości wsparcia, tworzone są odpowiednie pakiety sponsorskie, uwzględniające wymienione i inne możliwości promocyjno-reklamowe.

Serdecznie zapraszam do współpracy,

Wojciech Jakubiec