Touch Tour
Camille

Dotykowe Doświadczenie Scenografii I Przestrzeni Spektaklu

Kiedy?

Piątek 1 czerwca, godzina 17:00

Gdzie?

Szpital, ul. Antesa 11, była pralnia

Wyjaśnienie Touch Tour

Touch Tour, to praktyka dzięki której widzowie mogą, poprzez doświadczenia haptyczne, dotykowe, zapoznać się ze scenografią, kostiumami, rekwizytami spektakli udostępnionych dla osób z dysfunkcjami wzroku. Touch Tour jest uzupełnieniem audiodeskrypcji, pozwala w pełni, wszystkimi zmysłami, uczestniczyć w wydarzeniu artystycznym. Zapraszamy do zapoznania się, za pośrednictwem plików dźwiękowych, z programem i aktywnego udziału w festiwalu.

Opis Spektaklu:

Kamila Klamut – Camille

Posłuchaj:

Jeśli towarzyszysz osobie z dysfunkcją wzroku, pomóż jej zeskanować kod QR. Dzięki temu będzie mogła usłyszeć o szczegółach wydarzenia